Dotacja UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Firma Krzysztof Luczek, pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Budowa odpornej na kryzysy firmy poprzez nabycie rozwiązań proekologicznych i dywersyfikację oferty”, współfinansowany w ramach Programu RPO WP 2014-2020

Numer wniosku: WNG-IMP.02.2022/229

Celem projektu jest wprowadzenia do menu nowej pozycji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu poprzez implementację nowych rozwiązań o charakterze proekologicznym.

Bezpośrednim efektem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację oferty oraz wdrożenie nowej usługi.

Wartość projektu: 214 718,15 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 141 713,98 PLN